OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Forvaltningsplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

Kart

Det er utarbeidet en flere kart over naturreservatet. I menyen nedenfor finner du de viktigste. Klikker du på kartene får du dem lastet ned som pdf-fil.

I menyen til høyre finner du lenker til andre aktuelle kart.

OVERSIKTSKART MED SONEINNDELING

Last ned kartet med tegnforklaringer

Til toppen

VEGETASJONSKART

Last ned kartet med tegnforklaringer

Til toppen

BONITETSKART

Last ned kartet med tegnforklaringer

Til toppen

GEOLOGIKART

Last ned kartet med tegnforklaringer

Til toppen


Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 26.04.2013
  

 

Snarveier
på denne siden:

Reservatkart med soneinndeling
Vegetasjonskart
Bonitetskart
Geologikart

Andre aktuelle kart

Lillesand kommune
Kaldvell
Fiskekart for Østre og Vestre Grimevann

Soneinndeling

Sone 1: Området ligger nærmest Lillesand og er den naturlige innfallsporten for allmennheten. I sonen ligger skiløyper og merkede stier og badeplasser. I sonen er formålet å beholde det naturlige miljøet.Tiltak rettet mot det enkle friluftslivet kan tillates slik de eksisterte på fredningstidspunktet – det vil si bruk og vedlikehold av merkede turløyper og skiløper.

Sone 2: Sonen skal holdes helt uten inngrep som for eksempel tilretteleggingstiltak.