OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Fredningsforskrift
Verneplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

 

olashei.no

Nettstedet olashei.no åpnet offisielt 6. juli 2013, på dagen 20 år etter at Kongen i statsråd fredet området.

Nettstedet er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.

Redaktør for olashei.no er Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand: arne.grimenes@umb.no.